Art: Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos)

 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Ole Aa. Brattfjord (25.01.2020)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Trine Lise Fjelldal (04.03.2013)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Trine Lise Fjelldal (11.02.2013)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Randi Vadseth (29.01.2013)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Randi Vadseth (29.01.2013)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Rita Madsen Nødtvedt (25.01.2013)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Trine Lise Fjelldal (29.10.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Tove Mogstad Strand (28.01.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Tove Mogstad Strand (28.01.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Baard Larsen (14.04.2007)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Baard Larsen (01.04.2007)