Art: Hubro (Bubo bubo)

  • Hubro (Bubo bubo) guttorm hammer (26.01.2014)
  • Hubro (Bubo bubo) Kitt Grønningsæter (01.09.2010)
  • Hubro (Bubo bubo) Kitt Grønningsæter (01.09.2010)
  • Hubro (Bubo bubo) Kitt Grønningsæter (01.09.2010)
  • Hubro (Bubo bubo) Kitt Grønningsæter (01.09.2010)