Familie: Ternefamilien (Sternidae)

  • Splitterne (Thalasseus sandvicensis) Frode Falkenberg
  • Rødnebbterne (Sterna paradisaea) Frode Falkenberg
  • Makrellterne (Sterna hirundo) Frode Falkenberg
  • Terne (Sterna) Frode Falkenberg