Orden: Duefugler (Columbiformes)

  • Bydue (Columba livia domestica) Frode Falkenberg
  • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Frode Falkenberg
  • Ringdue (Columba palumbus) Frode Falkenberg (14.04.2005)