Slekt: Anthus

  • Trepiplerke (Anthus trivialis) Åsmund Berg (10.05.2020)
  • Trepiplerke (Anthus trivialis) Åsmund Berg (10.05.2020)
  • Skjærpiplerke (Anthus petrosus)
  • Heipiplerke (Anthus pratensis)
  • Trepiplerke (Anthus trivialis) Frode Falkenberg (14.08.2013)