Art: Tundragås (Anser albifrons)

  • Tundragås (Anser albifrons) Egil Revhaug (11.03.2012)