Art: Horndykker (Podiceps auritus)

  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åsmund Berg (06.05.2020)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Frank Markussen (28.06.2019)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Frank Markussen (12.06.2019)
  • Horndykker (Podiceps auritus)
  • Horndykker (Podiceps auritus) Åse Engvoll (25.05.2015)