Orden: Spurvefugler (Passeriformes)

 • Tornskate (Lanius collurio) Frode Falkenberg (25.05.2004)
 • Låvesvale (Hirundo rustica) Frode Falkenberg
 • Lavskrike (Perisoreus infaustus) Frode Falkenberg
 • Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus) Frode Falkenberg (05.06.2003)
 • Pilfink (Passer montanus) Frode Falkenberg (24.09.2008)
 • Svartmeis (Periparus ater) Frode Falkenberg (18.01.2014)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Frode Falkenberg (15.05.1989)
 • Heipiplerke (Anthus pratensis) Frode Falkenberg
 • Taksvale (Delichon urbicum) Gunnar Gundersen (04.06.2013)
 • Meisefamilen (Paridae) Frode Falkenberg
 • Løvmeis (Poecile palustris) Frode Falkenberg
 • Kråkefamilien (Corvidae) Frode Falkenberg
 • Fuglekonge (Regulus regulus) Frode Falkenberg
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Frode Falkenberg (23.11.2015)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Frode Falkenberg (31.03.2007)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Frode Falkenberg (18.01.2014)
 • Fossekall (Cinclus cinclus) Frode Falkenberg
 • Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes) Frode Falkenberg (17.11.2014)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Frode Falkenberg (23.11.2015)
 • Gråspurv (Passer domesticus) Frode Falkenberg (03.11.2014)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Frode Falkenberg (03.04.2007)
 • Skjære (Pica pica) Frode Falkenberg
 • Fjellerke (Eremophila alpestris) Frode Falkenberg
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Frode Falkenberg
 • Nøtteskrike (Garrulus glandarius) Frode Falkenberg (12.11.2008)
 • Linerle (Motacilla alba) Frode Falkenberg (24.04.2005)
 • Kråke (Corvus cornix) Frode Falkenberg (03.04.2007)
 • Spettmeis (Sitta europaea) Frode Falkenberg (23.04.2014)
 • Trekryper (Certhia familiaris) Frode Falkenberg (01.12.2014)
 • Lappiplerke (Anthus cervinus) Frode Falkenberg (01.06.2005)
 • Kaie (Corvus monedula) Frode Falkenberg (18.03.2013)
 • Snøspurv (Plectrophenax nivalis) Frode Falkenberg (05.10.2003)
 • Bergirisk (Carduelis flavirostris) Frode Falkenberg (13.10.2003)
 • Stillits (Carduelis carduelis) Frode Falkenberg
 • Blåstrupe (Luscinia svecica) Eirik Nydal Adolfsen
 • Løvsanger (Phylloscopus trochilus) Frode Falkenberg
 • Måltrost (Turdus philomelos) Frode Falkenberg
 • Hortulan (Emberiza hortulana) Frode Falkenberg (26.05.2004)
 • Ringtrost (Turdus torquatus) Frode Falkenberg
 • Sivspurv (Emberiza schoeniclus) Alf Tore Mjøs
 • Buskskvett (Saxicola rubetra) Frode Falkenberg
 • Duetrost (Turdus viscivorus) Frode Falkenberg (15.05.2005)
 • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Frode Falkenberg (08.05.2004)
 • Gulerle (Motacilla flava) Alf Tore Mjøs
 • Steinskvett (Oenanthe oenanthe) Alf Tore Mjøs
 • Trepiplerke (Anthus trivialis) Frode Falkenberg (25.04.2002)
 • Lappspurv (Calcarius lapponicus) Frode Falkenberg (27.06.2002)
 • Rødvingetrost (Turdus iliacus) Frode Falkenberg