Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)

 • Strandsnipe (Actitis hypoleucos) Åsmund Berg (25.06.2020)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Åsmund Berg (25.06.2020)
 • Storspove (Numenius arquata) Emil-Andre Helin (03.07.2020)
 • Strandsnipe (Actitis hypoleucos) Åsmund Berg (14.06.2020)
 • Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes indet.)
 • Fiskemåke (Larus canus)
 • Vipe (Vanellus vanellus)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Åsmund Berg (25.05.2020)
 • Myrsnipe (Calidris alpina) Åsmund Berg (29.05.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (29.05.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (29.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Myrsnipe (Calidris alpina) Åsmund Berg (28.05.2020)
 • Rødstilk (Tringa totanus) Åsmund Berg (19.05.2020)
 • Grønnstilk (Tringa glareola) Åsmund Berg (19.05.2020)
 • Brushane (Calidris pugnax) Åsmund Berg (16.05.2020)
 • Brushane (Calidris pugnax) Åsmund Berg (16.05.2020)
 • Brushane (Calidris pugnax) Åsmund Berg (16.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Strandsnipe (Actitis hypoleucos) Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Åsmund Berg (30.04.2020)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Åsmund Berg (30.04.2020)
 • Gluttsnipe (Tringa nebularia) Åsmund Berg (30.04.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (28.04.2020)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Åsmund Berg (26.04.2020)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Åsmund Berg (26.04.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (23.04.2020)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Åsmund Berg (16.04.2020)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Åsmund Berg (16.04.2020)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Åsmund Berg (16.04.2020)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Åsmund Berg (16.04.2020)
 • Fiskemåke (Larus canus) Åsmund Berg (10.04.2020)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Åsmund Berg (09.04.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Linda Mork-Knudsen (19.03.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Heine A. Halstensen (08.03.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Frede Thorsheim (07.03.2020)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Arnstein Ose (03.03.2020)
 • Storspove (Numenius arquata) Mona Nesset (12.01.2020)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (25.01.2020)
 • Grønlandsmåke (Larus glaucoides) Jan-Egil Eilertsen (26.01.2020)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Ingebjørg Dale Madsen (25.01.2020)
 • Rugde (Scolopax rusticola) Hanne Torblå Olsen (03.10.2019)
 • Rugde (Scolopax rusticola) Hanne Torblå Olsen (03.10.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) (22.08.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) (22.08.2019)
 • Svartbak (Larus marinus) (22.08.2019)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (06.07.2019)
 • Svartbak (Larus marinus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Rødstilk (Tringa totanus) Kari Johanne Todal (18.06.2019)
 • Rødstilk (Tringa totanus) Kari Johanne Todal (18.06.2019)
 • Rødstilk (Tringa totanus) Kari Johanne Todal (17.06.2019)
 • Rødstilk (Tringa totanus) Kari Johanne Todal (17.06.2019)
 • Måker (Larus sp.)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Kari Johanne Todal (19.05.2019)
 • Storspove (Numenius arquata) Arild Løvli (19.05.2019)
 • Fiskemåke (Larus canus) Torill Elisabeth Revheim (09.05.2019)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Dag Berg (22.03.2019)
 • Vipe (Vanellus vanellus) BJØRN HAGEN AAKRE (25.02.2019)
 • Vipe (Vanellus vanellus) BJØRN HAGEN AAKRE (25.02.2019)
 • Krykkje (Rissa tridactyla) beate mortensen (24.02.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Morten Brandsnes (27.01.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (27.01.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (27.01.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (27.01.2019)
 • Fiskemåke (Larus canus) Kirsti K. Sømme (27.01.2019)
 • Fiskemåke (Larus canus) Kirsti K. Sømme (27.01.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Andrew W. Clarke (26.01.2019)
 • Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Doris Brekke (17.10.2018)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (05.06.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (13.08.2018)
 • Svartbak (Larus marinus) Frank Markussen (10.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (10.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (07.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (07.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (04.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (03.08.2018)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (03.08.2018)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (10.07.2018)
 • Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago) Kari Johanne Todal (28.05.2018)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Kari Johanne Todal (21.06.2018)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Kari Johanne Todal (08.06.2018)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (09.06.2018)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (08.07.2017)