Rekke: Pigghuder (Echinodermata)

 • Kamstjerne (Astropecten irregularis)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.) (30.08.2021)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.) (12.06.2020)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
 • Sjøstjerner (Asteroidea indet.) (11.06.2020)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis) (10.06.2020)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.) (16.09.2019)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.) (19.09.2019)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.) (19.09.2019)
 • Sjøpiggsvin (Echinoidea indet.)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (22.08.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (23.08.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (23.08.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (21.08.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (22.08.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis) (20.08.2019)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (12.06.2019)
 • Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus) (12.06.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (12.06.2019)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis) (12.06.2019)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.) (12.06.2019)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis) (12.06.2019)
 • Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus) (12.06.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (12.06.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (12.06.2019)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.) (12.06.2019)
 • Vanlig korstroll (Asterias rubens) (12.06.2019)
 • Piggkorstroll (Marthasterias glacialis) (12.06.2019)
 • Slangestjerner (Ophiuroidea indet.) (12.06.2019)
 • Svabergsjøpiggsvin (Echinus esculentus) (12.06.2019)