Art: Gråtrost (Turdus pilaris)

 • Gråtrost (Turdus pilaris) Roar Skjeret (01.01.2022)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Roar Skjeret (29.12.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (20.04.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Margret Andersen (12.03.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (15.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (03.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (03.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ranveig Marie Nesse (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Marit Bræin (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Marit Bræin (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Helene Eide Liebenberg (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Olav Moberg (02.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Helge Halse (01.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Sølve Skrede (04.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Sølve Skrede (04.02.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Odd Tuftin (25.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Morten Huseby (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Morten Huseby (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Laila Løhre (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Annette Hansen Nielsen (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Eva Hennie Emsøy (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Eva Hennie Emsøy (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) gunn olaug røiland (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Kari Bukve (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Heine A. Halstensen (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) David Whittall (31.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Merja Olsson (27.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Merja Olsson (27.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Merja Olsson (27.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Ole Jørgen Wold (29.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Reidar Borgstrøm (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Bente Margrethe Larsen68KM74 (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Bente Margrethe Larsen68KM74 (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Bente Margrethe Larsen68KM74 (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Peder Bjureke Ihle (30.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Tore Michaelsen (29.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Nina Halvorsen (09.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Gunn Evy Romsdal Ludvigsen (06.01.2021)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (16.09.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (24.06.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (10.04.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Åsmund Berg (08.04.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Pia Hundvin (27.01.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Morten Huseby (26.01.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Frank Markussen (27.06.2019)