Orden: Andefugler (Anseriformes)

 • Sjøorre (Melanitta fusca) Frode Falkenberg (13.10.2016)
 • Praktærfugl (Somateria spectabilis) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Stellerand (Polysticta stelleri) Frode Falkenberg (22.03.2013)
 • Kvinand (Bucephala clangula) Frode Falkenberg
 • Hvitkinngås (Branta leucopsis) Frode Falkenberg
 • Gravand (Tadorna tadorna) Frode Falkenberg (28.04.2013)
 • Laksand (Mergus merganser) (06.03.2006)
 • Stjertand (Anas acuta) Frode Falkenberg (20.01.2012)
 • Lappfiskand (Mergellus albellus) Frode Falkenberg (10.01.2003)
 • Krikkand (Anas crecca) Frode Falkenberg (06.05.2012)
 • Ringgås (Branta bernicla) Frode Falkenberg
 • Kanadagås (Branta canadensis) Frode Falkenberg
 • Ærfugl (Somateria mollissima) Frode Falkenberg (27.01.2012)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Frode Falkenberg
 • Sangsvane (Cygnus cygnus) Frode Falkenberg
 • Havelle (Clangula hyemalis) Frode Falkenberg
 • Bergand (Aythya marila) Frode Falkenberg (12.05.2005)
 • Snadderand (Anas strepera) Frode Falkenberg (10.10.2005)
 • Siland (Mergus serrator) Frode Falkenberg (08.03.2006)
 • Kortnebbgås (Anser brachyrhynchus) Frode Falkenberg
 • Toppand (Aythya fuligula) Frode Falkenberg (22.03.2007)
 • Brunnakke (Anas penelope) Frode Falkenberg (09.03.2006)
 • Grågås (Anser anser) Frode Falkenberg
 • Knoppsvane (Cygnus olor) Frode Falkenberg (05.07.2005)
 • Tundragås (Anser albifrons) Frode Falkenberg