Familie: Ternefamilien (Sternidae)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Makrellterne (Sterna hirundo)93177424.07.2019
Rødnebbterne (Sterna paradisaea)57164 24.07.2019
Terner (Sternidae sp.)1314114.06.2009
Splitterne (Thalasseus sandvicensis)33 13.01.2016
Terne (Sterna sp.)24 23.05.2016
Ternefamilien (Sternidae indet.)22 12.05.2014