Art: Skjeggflaggermus (Myotis mystacinus)

Ingen observasjoner.