Orden: Rovdyr (Carnivora)

ArtLokaliteterObservasjonerAnt. bilderSiste observasjon
Katt (Felis catus)170440921630.05.2020
Rødrev (Vulpes vulpes)4656902219.04.2020
Mink (Neovison vison)182360326.01.2020
Røyskatt (Mustela erminea)144196303.05.2020
Grevling (Meles meles)101134731.05.2020
Oter (Lutra lutra)84103301.02.2020
Mår (Martes martes)781102220.05.2020
Snømus (Mustela nivalis)5665127.01.2020
Seler (Phocidae indet.)4474 11.09.2008
Hund (Canis familiaris)611 02.05.2019
Gaupe (Lynx lynx)68320.01.2012
Steinkobbe (Phoca vitulina)55217.04.2013
Grevlinger (Meles sp.)33 10.08.2017
Brunbjørn (Ursus arctos)33201.09.2015
Rovdyr (Carnivora indet.)22 11.12.2014
Mårdyr (Mustelidae indet.)22105.02.2015
Fjellrev (Vulpes lagopus)22128.09.2018
Havert (Halichoerus grypus)11 16.05.2016
Ilder (Mustela putorius)11 26.05.2020
Jerv (Gulo gulo)11114.05.2013
Phocidae Indet.11 17.09.1999
Ulv (Canis lupus)11 03.04.2008
Hundefamilien (Canidae indet.)11127.09.2008