Underart: Fjordskjørbuksurt (Cochlearia officinalis subsp. norvegica)

Ingen observasjoner.