Art: Sørlandsasal (Sorbus subsimilis)

Ingen observasjoner.