Art: Polarsoleie (Ranunculus sulphureus)

Ingen observasjoner.