Art: Lodnesoleie (Ranunculus psilostachys)

Ingen observasjoner.