Art: Kamsoleie (Ranunculus muricatus)

Ingen observasjoner.