Art: Lundnyresoleie (Ranunculus cassubicus)

Ingen observasjoner.