Art: Vrangveronika (Veronica anagalloides)

Ingen observasjoner.