Art: Engelsk skjørbuksurt (Cochlearia anglica)

Ingen observasjoner.