Slekt: Sjøsivaksslekta (Schoenoplectus)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Starrfamilien (Cyperaceae)
Slekt      Sjøsivaksslekta (Schoenoplectus)
Art       Pollsivaks (Schoenoplectus tabernaemontani)
Art       Sjøsivaks (Schoenoplectus lacustris)