Art: Nyresoleie (Ranunculus auricomus)

Når kommer våren?
05.05.2021
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
05.05.2021 Blomstring bekkeblom
04.05.2021 Blomstring bjørneskjegg
04.05.2021 Blomstring blåbær
05.05.2021 Blomstring blåfjær
05.05.2021 Blomstring nyresoleie
 
Når kommer våren?
30.04.2021
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
29.04.2021 Blomstring nyresoleie
 
Når kommer våren?
18.05.2020
Charlotte Bakke
Herøya (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
08.05.2020 Blomstring arve
08.05.2020 Blomstring nyresoleie
08.05.2020 Blomstring svaleurt
08.05.2020 Blomstring tveskjeggveronika
 
Når kommer våren?
26.04.2020
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.04.2020 Bladsprett (musøre) alm
25.04.2020 Blomstring nyresoleie
26.04.2020 Blomstring skogstarr
 
Når kommer våren?
07.05.2019
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
07.05.2019 Blomstring enghumleblom
07.05.2019 Blomstring nyresoleie
07.05.2019 Blomstring tannrot
07.05.2019 Blomstring åkerforglemmegei
07.05.2019 Blomstring vårmarihandslekta
 
Når kommer våren?
21.04.2019
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
21.04.2019 Bladsprett (musøre) bøk
21.04.2019 Bladsprett (musøre) eple
21.04.2019 Blomstring nyresoleie
19.04.2019 Blomstring eik
21.04.2019 Bladsprett (musøre) oreslekta
 
Når kommer våren?
07.05.2018
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
07.05.2018 Bladsprett (musøre) bøk
07.05.2018 Bladsprett (musøre) eple
05.05.2018 Blomstring myrfiol
05.05.2018 Blomstring nyresoleie
07.05.2018 Blomstring plomme
 
Når kommer våren?
06.05.2018
Charlotte Bakke
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
05.05.2018 Blomstring moskusurt
05.05.2018 Blomstring nyresoleie
05.05.2018 Blomstring rødtvetann
05.05.2018 Blomstring skjørbuksurt
 
Når kommer våren?
15.05.2017
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
15.05.2017 Blomstring blankstorkenebb
15.05.2017 Blomstring nyresoleie
15.05.2017 Blomstring tveskjeggveronika
 
Når kommer våren?
04.05.2017
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.05.2017 Blomstring nyresoleie
02.05.2017 Bladsprett (musøre) rogn
02.05.2017 Blomstring tysbast
02.05.2017 Blomstring ask
 
Når kommer våren?
10.05.2016
Charlotte Bakke
Mule Varde (Porsgrunn, Vestfold og Telemark)
09.05.2016 Voksenstadiet aurorasommerfugl
09.05.2016 Blomstring engkarse
09.05.2016 Blomstring nyresoleie
09.05.2016 Blomstring tannrot
 
Når kommer våren?
05.05.2016
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
04.05.2016 Blomstring nyresoleie
03.05.2016 Bladsprett (musøre) rogn
Når kommer våren?
24.04.2015
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
24.04.2015 Blomstring nyresoleie
23.04.2015 Bladsprett (musøre) rogn
 
Når kommer våren?
22.04.2015
Charlotte Bakke
Jomfruland (Kragerø, Vestfold og Telemark)
21.04.2015 Blomstring lerkespore
21.04.2015 Blomstring nyresoleie
21.04.2015 Ankomst vipe
21.04.2015 Blomstring vårkål
 
Når kommer våren?
29.05.2014
Tove Hamre
Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
(Badeplassen)
29.05.2014 Blomstring kattefot
29.05.2014 Blomstring krypsoleie
29.05.2014 Blomstring myrkongle
29.05.2014 Blomstring myrsnelle
29.05.2014 Blomstring nyresoleie
29.05.2014 Blomstring tyttebær
 
1 - 15 av 21 siste»»