Art: Soppmosdyr (Plumatella fungosa)

Tidligere registrert på Øst- og Vestlandet. Kan danne store kolonier (meter lange) i næringsrikt, gjerne forurenset vann. Har blitt funnet i svakt brakkvann med saltholdighet opptil 8 promille.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Mosdyr (Bryozoa)
Klasse  Phylactolaemata
Familie   Plumatellidae
Slekt    Plumatella
Art     Soppmosdyr (Plumatella fungosa)