Art: Kattugle (Strix aluco)

Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Rolf Haukaas
Dragsvik (Sogndal, Vestland)
Svarttrost (16)
Blåmeis (13)
Kjøttmeis (11)
Kråke (5)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Dompap (2)
Ekorn (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Nøttekråke (1)
Spurvehauk (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
06.02.2021
Magne Klementsen
Litlabø (Stord, Vestland)
Kattugle (2)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Kristine Bruheim
Stegen, Jostedal (Luster, Vestland)
Kjøttmeis (10)
Ekorn (3)
Granmeis (3)
Blåmeis (2)
Kongeørn (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Ravn (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Toppmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Elisabeth Iversen Kanic
Gausel (Stavanger, Rogaland)
Skjære (8)
Rugde (5)
Fuglekonge (4)
Svarttrost (3)
Blåmeis (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2021
dagfinn hatløy
kyst/fjord (Hjelmeland, Rogaland)
Sangsvane (18)
Kjøttmeis (7)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Dompap (1)
Kattugle (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
03.02.2021
Ingrid Clothier
Rønsenvegen 120 (Eidsvoll, Viken)
Pilfink (30)
Gulspurv (12)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Stjertmeis (6)
Kråke (2)
Skjære (2)
Ekorn (1)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
28.01.2021
Thomas Øverby
Mørkved - Stenbekk (Ringsaker, Innlandet)
Gulspurv (15)
Skjære (5)
Dompap (4)
Kattugle (1)
Fugler ved foringsplassen
24.01.2021
Karen Wangsmo
Brattetaule (Alver, Vestland)
Dompap (17)
Stær (15)
Svarttrost (11)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (9)
Kråke (5)
Skjære (4)
Gråmåke (3)
Gråspurv (3)
Grønnfink (3)
Løvmeis (2)
Rødstrupe (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Grønnspett (1)
Havørn (1)
Kattugle (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Werner Wærnes
Høybråten (Nesodden, Viken)
Kjøttmeis (9)
Blåmeis (7)
Pilfink (3)
Skjære (3)
Spettmeis (3)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Rådyr (2)
Svartmeis (2)
Kattugle (1)
Rødrev (1)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Sverre Hafel
Rauerskauveien 559 (Nittedal, Viken)
Grønnfink (38)
Dompap (24)
Blåmeis (8)
Nøtteskrike (6)
Stjertmeis (6)
Gulspurv (4)
Kjøttmeis (4)
Granmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Hønsehauk (1)
Kattugle (1)
Snømus (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2021
wenche irene aasland
landfallbrenna (Drammen, Viken)
Gråsisik (25)
Blåmeis (10)
Kjøttmeis (8)
Spettmeis (6)
Svartmeis (6)
Dompap (4)
Ekorn (4)
Kjernebiter (4)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Toppmeis (2)
Gråspett (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Anita norseth
Hagen vår (Asker, Viken)
Skjære (9)
Blåmeis (3)
Kjøttmeis (3)
Ekorn (2)
Rødstrupe (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Gulspurv (1)
Kattugle (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Terje Axelsen
Ravnøveien 5 (Sandefjord, Vestfold og Telemark)
Kråke (60)
Gråspurv (50)
Pilfink (30)
Bydue (20)
Skjære (20)
Kaie (10)
Gråmåke (5)
Grønnfink (5)
Blåmeis (3)
Gulspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Fasan (1)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Kjernebiter (1)
Ravn (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
27.01.2021
Åge Tansø
Erikstad (Kinn, Vestland)
Storskarv (15)
Husmus (10)
Kjøttmeis (10)
Hjort (9)
Svarttrost (9)
Siland (6)
Gråhegre (3)
Havørn (3)
Kråke (3)
Oter (3)
Ravn (3)
Blåmeis (2)
Gjerdesmett (2)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Svartand (2)
Gråtrost (1)
Nøtteskrike (1)
Stær (1)
Tårnfalk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Melanie Binek
Sælenveien 69 (Bergen, Vestland)
Svarttrost (9)
Gråspurv (5)
Blåmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Kattugle (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Skjære (1)
««første 16 - 30 av 667 siste»»