Slekt: Vendehalser (Jynx)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
20161334
20191444
20081333
20181446
20051425
20151559
20171112
20121444
20131333
20141446
20061111
20091111
20201223
20111334
20071222
20101333
Total1302860