Art: Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris)

Gjetertaske er en av våre vanligste ugrasplanter og kan tilpasse seg mange ulike voksesteder. Den er innført til landet for flere tusen år tilbak og har etablert seg spesielt på dyrka mark, ved veikanter og på skrotemark. Den er vanlig i hele landet til opp i snaufjellet. Du kjenner den på de karakteristiske fruktene som er trekantet med en skillevegg og sitter på lange skaft. Bladene er flikete og grovt tannet. De små, hvite blomstene blomstrer hele vekstsesongen fra april – oktober.

Andre navn: gjetartaske, hyrdetaske

Engelsk navn: Shepherd's-purse

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Slekt      Gjetertaskeslekta (Capsella)
Art       Gjetertaske (Capsella bursa-pastoris)