Art: Evjesoleie (Ranunculus reptans)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
19891222
19901111
20001111
20041111
Totalt alle år1555