Klasse: Cyclostomida

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Mosdyr (Bryozoa)
Klasse  Stenolaemata
Klasse   Cyclostomida
Familie    Lichenoporidae
Slekt     Lichenopora
Art      Lichenopora verrucaria