Orden: Ugler (Strigiformes)

Fugleobservasjoner
13.02.2022
Åsmund Berg
Lappland (Åmot, Innlandet)
Spurveugle (Glaucidium passerinum)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2022
Odd Bratli
Solmo (Verdal, Trøndelag)
Gulspurv (48)
Bjørkefink (28)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (13)
Rådyr (12)
Pilfink (10)
Dompap (8)
Kaie (6)
Grønnfink (4)
Elg (2)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Nøtteskrike (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Ekorn (1)
Gråsisik (1)
Kattugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Gråmåke (20)
Kråke (20)
Bjørkefink (10)
Kjøttmeis (8)
Gråsisik (5)
Rødvingetrost (5)
Storskarv (5)
Svartbak (5)
Blåmeis (4)
Siland (4)
Skjære (4)
Kvinand (3)
Bokfink (2)
Ravn (2)
Sangsvane (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Alv Ottar Folkestad
Aursneset, Eiksund (Ulstein, Møre og Romsdal)
Bjørkefink (30)
Gråmåke (30)
Grønnsisik (20)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Granmeis (7)
Kråke (6)
Spettmeis (6)
Svarttrost (6)
Fuglekonge (5)
Gråsisik (5)
Grønnfink (5)
Småskogmus (5)
Storskarv (5)
Svartbak (5)
Furukorsnebb (3)
Havørn (3)
Bokfink (2)
Dompap (2)
Kattugle (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Rugde (2)
Rødvingetrost (2)
Siland (2)
Skjære (2)
Svartmeis (2)
Toppmeis (2)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Gråtrost (1)
Kongeørn (1)
Oter (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
unni irene rømma frengen
Skarsleite 30 (Trondheim, Trøndelag)
Pilfink (12)
Skjære (10)
Dompap (9)
Blåmeis (7)
Gulspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Nøtteskrike (3)
Svartmeis (3)
Granmeis (2)
Grønnsisik (2)
Kråke (2)
Ravn (2)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Eivind Sørensen
Tøvik (Averøy, Møre og Romsdal)
Gråsisik (40)
Blåmeis (14)
Kjøttmeis (9)
Bjørkefink (8)
Båndkorsnebb (7)
Gulspurv (7)
Svarttrost (7)
Dompap (6)
Skjære (4)
Kråke (3)
Svartmeis (3)
Bokfink (2)
Flaggspett (2)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Nøtteskrike (2)
Spettmeis (2)
Spurvehauk (2)
Gjerdesmett (1)
Rådyr (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Britt E Haugsdal
Storetveitåsen 28a (Bergen, Vestland)
Skjære (4)
Kattugle (3)
Kjøttmeis (3)
Svarttrost (2)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2022
Jon Arne Wilhelmsen
hegreveien 14 (Vestby, Viken)
Grønnsisik (34)
Pilfink (15)
Gulspurv (12)
Sidensvans (12)
Bjørkefink (11)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (7)
Ringdue (7)
Gråspurv (6)
Gråtrost (6)
Skjære (6)
Grønnfink (5)
Kaie (5)
Svarttrost (5)
Dompap (4)
Stillits (4)
Stjertmeis (4)
Gråmåke (3)
Kråke (3)
Spettmeis (2)
Flaggspett (1)
Gjerdesmett (1)
Kattugle (1)
Nøtteskrike (1)
Rødstrupe (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2022
Anne Lise Breievne
Breievne (Kvam, Vestland)
Blåmeis (19)
Kjøttmeis (17)
Fiskemåke (9)
Bjørkefink (7)
Svarttrost (7)
Ravn (4)
Nøtteskrike (3)
Gjerdesmett (2)
Havørn (2)
Kattugle (2)
Kråke (2)
Siland (2)
Spettmeis (2)
Grønnfink (1)
Grønnsisik (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
Cristina Knutsen
Kongelberget 17 Bjorli (Lesja, Innlandet)
Kaie (7)
Kjøttmeis (7)
Elg (3)
Skjære (3)
Ekorn (2)
Flaggspett (2)
Kråke (2)
Trekryper (2)
Dompap (1)
Hare (1)
Kattugle (1)
Tårnfalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2022
Torstein Haukaas
straumsgrend (Bergen, Vestland)
Ærfugl (80)
Gråspurv (36)
Svarttrost (12)
Gråmåke (8)
Stjertmeis (8)
Kjøttmeis (6)
Sangsvane (6)
Skjære (6)
Stokkand (6)
Blåmeis (4)
Gråhegre (4)
Kråke (4)
Pilfink (4)
Storskarv (4)
Ringdue (3)
Gråsisik (2)
Kattugle (2)
Rødstrupe (2)
Grønnfink (1)
Løvmeis (1)
Spurvehauk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2022
S. H. Myklebust
Krossleite (Alver, Vestland)
Kråke (6)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Granmeis (3)
Spettmeis (3)
Blåmeis (2)
Bjørkefink (1)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2022
Karsten Johannsen
Jondalsveien 435 (Kongsberg, Viken)
Blåmeis (9)
Bokfink (9)
Kjøttmeis (7)
Ekorn (5)
Granmeis (5)
Skjære (5)
Kaie (4)
Spettmeis (4)
Svartmeis (4)
Dompap (3)
Grønnsisik (3)
Husmus (3)
Due (2)
Flaggspett (2)
Løvmeis (2)
Nøtteskrike (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Rådyr (2)
Rødstrupe (2)
Gråsisik (1)
Gråspett (1)
Katt (1)
Kongeørn (1)
Rødrev (1)
Spurveugle (1)
Vånd (1)
 
Fugler ved foringsplassen
05.02.2022
Astrid Kristiansen
Varen (Karmøy, Rogaland)
Bjørkefink (25)
Kjøttmeis (6)
Gråspurv (4)
Hjort (4)
Blåmeis (3)
Svarttrost (3)
Grønnsisik (1)
Hubro (1)
Kattugle (1)
Markmus (1)
Svartmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.02.2022
Line Birkeland
Søreide (Bergen, Vestland)
Bjørkefink (20)
Kjøttmeis (5)
Skjære (4)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Kattugle (1)
Rødstrupe (1)
 
««første 16 - 30 av 1 554 siste»»