Orden: Spettefugler (Piciformes)

 • Flaggspett (Dendrocopos major) wiggo rossing (11.05.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Jim Aas (22.01.2013)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Jim Aas (16.01.2013)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Jim Aas (04.01.2013)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Rita Gjertsen Mejlænder (15.12.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Trine Lise Fjelldal (03.12.2012)
 • Dvergspett (Dendrocopos minor) Therese Torstensson (02.12.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Trine Lise Fjelldal (12.11.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Trine Lise Fjelldal (29.10.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Loyd Evensen (11.10.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (08.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (25.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (17.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (17.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (17.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (25.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (25.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Anne Grethe Glørstad (26.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Helene Steenfeldt-Foss (15.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Helene Steenfeldt-Foss (15.06.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Helene Steenfeldt-Foss (15.06.2012)
 • Grønnspett (Picus viridis) Olav Julsrud (20.05.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Trine Lise Fjelldal (16.04.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Karin Hovland (09.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Trine Lise Fjelldal (19.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Helge Halse (11.05.2011)
 • Gråspett (Picus canus) GunnNyborg (05.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) stig hedin (02.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Kirsti Bryne Rykkje (02.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Aslak Tronrud (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) frank terweduwe (30.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Bjørn Cato Myhrvold (31.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Tor Magne Stalleland (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Olvar Gussiås (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Bergny Dahl (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Marit Egge (28.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Bjørn Johnny Richardsen (28.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Bjørn Johnny Richardsen (06.02.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Reidun Irene Rinden (29.01.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Reidun Irene Rinden (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Therese Torstensson (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Inger Aakre Haugen (21.01.2012)
 • Gråspett (Picus canus) Geir Sagen (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Geir Sagen (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Morten Saugstad (29.01.2012)
 • Flaggspett (Dendrocopos major) Bjørg Jamtveit (19.01.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Tove Mogstad Strand (28.01.2012)
 • Hvitryggspett (Dendrocopos leucotos) Tove Mogstad Strand (28.01.2012)