Art: Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Rørsangeren hekker stort sett i hele Europa unntatt Island. En betydelig ekspansjon i dette århundret har gjort at den er rimelig vanlig i utbredelsesområdet hos oss. Første observasjon av rørsanger i Norge var i 1937, og første hekkefunn ble gjort i 1947. Vi har anslagsvis 1000 – 10 000 par, og bestanden er fortsatt økende. Utbredelsen hos oss begrenser seg i all hovedsak til kyststrekninga fra Østfold og til Rogaland. Arten er nært knyttet til takrørvegetasjon ved innsjøer og kyst. Kosten består av insekter som er knyttet til vann, f.eks. tovinger, øyenstikkere, steinfluer etc. Rørsangerne trekker sørover til tropisk Afrika i august og september, og kommer tilbake i mai.

Engelsk navn: European Reed Warbler

Forvekslingsarter: Myrsanger (Acrocephalus palustris)

Lyd:


Lyd fra rørsanger © Alberto Masi

Systematikk:

KlasseFugler (Aves)
Orden Spurvefugler (Passeriformes)
Familie  Sangerfamilien (Sylviidae)
Slekt   Acrocephalus
Art    Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)