Slekt: Cepphus

Fugleobservasjoner
23.05.2016
UiT - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk
Folkeparken (Tromsø, Troms)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Teist (Cepphus grylle)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartand (Melanitta nigra)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
 
Fugler ved foringsplassen
04.04.2016
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Snøspurv (25)
Gråmåke (24)
Havelle (10)
Kråke (10)
Siland (9)
Skjære (8)
Ærfugl (8)
Laksand (7)
Svartbak (7)
Fiskemåke (6)
Tjeld (6)
Granmeis (5)
Kjøttmeis (5)
Ravn (4)
Teist (3)
Gråspurv (2)
Grønnfink (2)
Havørn (2)
Lirype (2)
Nøtteskrike (2)
Stokkand (2)
Blåmeis (1)
Hønsehauk (1)
Storskarv (1)
 
Fugleobservasjoner
27.02.2016
Silje Skrede
Hernar (Øygarden, Hordaland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Teist (Cepphus grylle)
Havelle (Clangula hyemalis)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Fugler ved foringsplassen
09.02.2016
magnus jenssen
ravelseidet indre 69/1 (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms)
Gråmåke (30)
Kråke (16)
Svartbak (12)
Ærfugl (8)
Laksand (7)
Skjære (5)
Ravn (4)
Elg (3)
Havørn (3)
Kjøttmeis (3)
Rødrev (3)
Fiskemåke (2)
Gråspurv (2)
Siland (2)
Stokkand (2)
Storskarv (2)
Teist (2)
Nøtteskrike (1)
 
Fugler ved foringsplassen
31.01.2016
Grethe Nicolaysen
Borkenes (Kvæfjord, Troms)
Stokkand (8)
Bydue (6)
Siland (6)
Kjøttmeis (4)
Skjære (4)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Kråke (2)
Ærfugl (2)
Teist (1)
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2016
Oddvar Heggøy
Hattvika (Vestvågøy, Nordland)
Gråmåke (60)
Svartbak (12)
Ærfugl (8)
Krykkje (5)
Kråke (3)
Storskarv (2)
Havørn (1)
Teist (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2015
Eivind Smørvik
Glein (Dønna, Nordland)
Grankorsnebb (12)
Kjøttmeis (8)
Dompap (6)
Kråke (6)
Stokkand (5)
Skjære (3)
Blåmeis (2)
Gråmåke (2)
Gråsisik (2)
Havørn (2)
Rådyr (2)
Mink (1)
Ravn (1)
Svarttrost (1)
Teist (1)
 
Fugleobservasjoner
23.04.2014
Anna Nilsen
Nervei (Gamvik, Finnmark)
Teist (Cepphus grylle)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2014
randi guldbrandsen
krokelv snefjord (Måsøy, Finnmark)
Gråspurv (25)
Gråmåke (12)
Stokkand (11)
Svartbak (9)
Grønnfink (8)
Kråke (7)
Kjøttmeis (3)
Skjære (3)
Havørn (1)
Teist (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2014
Robert Walker
Bortersia, Sørvågen (Moskenes, Nordland)
Gråspurv (24)
Grønnfink (21)
Krykkje (15)
Kjøttmeis (7)
Dompap (6)
Bokfink (5)
Gråhegre (3)
Skjære (3)
Svarttrost (3)
Toppskarv (3)
Stokkand (2)
Nøtteskrike (1)
Teist (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Astrid Hagelund
Kirkenes og Jarfjord (Sør-Varanger, Finnmark)
Gråsisik (12)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Havelle (2)
Kråke (2)
Lappmeis (2)
Polarsisik (2)
Storskarv (2)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Storlom (1)
Teist (1)
 
Når kommer våren?
08.05.2011
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger - Porsángu - Porsanki, Finnmark)
07.05.2011 Ankomst teist
07.05.2011 Ankomst enkeltbekkasin
 
Når kommer våren?
09.02.2011
Knut Gamst
Fjæreområde i Kviby (Alta, Finnmark)
09.02.2011 Ankomst gråmåke
09.02.2011 Ankomst svartbak
09.02.2011 Ankomst teist
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Astrid Hagelund
Kirkenes og Jarfjord (Sør-Varanger, Finnmark)
Dompap (7)
Granmeis (5)
Kråke (4)
Gråsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Havelle (2)
Skjære (2)
Lappmeis (1)
Teist (1)
 
Når kommer våren?
26.01.2011
utsira fuglestasjon
utsira (Utsira, Rogaland)
01.01.2011 Ankomst bokfink
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst bokfink
12.01.2011 Ankomst vipe
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
05.01.2011 Ankomst fiskemåke
01.01.2011 Ankomst grågås
02.01.2011 Ankomst gråhegre
02.01.2011 Ankomst gråtrost
02.01.2011 Ankomst havelle
01.01.2011 Ankomst havhest
02.01.2011 Ankomst heipiplerke
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst skjærpiplerke
01.01.2011 Ankomst gråmåke
01.01.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst svartbak
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst ærfugl
01.01.2011 Ankomst knoppsvane
01.01.2011 Ankomst sangsvane
24.01.2011 Ankomst gulspurv
02.01.2011 Ankomst toppskarv
09.01.2011 Ankomst teist
08.01.2011 Ankomst stokkand
21.01.2011 Ankomst måltrost
10.01.2011 Ankomst rødvingetrost
22.01.2011 Ankomst vandrefalk
22.01.2011 Ankomst storskarv
12.01.2011 Ankomst sidensvans
12.01.2011 Ankomst gjerdesmett
04.01.2011 Ankomst bjørkefink
 
««første 16-30 av 34 siste»»