Familie: Alkefamilien (Alcidae)

Fugler ved foringsplassen
30.09.2012
Torgeir Løvold
Gullerudvika, Randsfjorden (Gran, Oppland)
Lomvi (3)
 
Fugler ved foringsplassen
30.09.2012
Torgeir Løvold
Eidsand, Randsfjorden (Gran, Oppland)
Lomvi (70)
Toppskarv (12)
 
Fugler ved foringsplassen
19.09.2012
Torgeir Løvold
Gullerudvika, Randsfjorden (Gran, Oppland)
Lomvi (2)
 
Fugler ved foringsplassen
19.09.2012
Torgeir Løvold
Eidsand, Randsfjorden (Gran, Oppland)
Toppskarv (19)
Lomvi (12)
 
Når kommer våren?
16.05.2012
Lance Græger
Hubred-Narum-Kolbu Kirke (Østre Toten, Oppland)
16.05.2012 Ankomst alke
 
Fugler ved foringsplassen
25.01.2012
Nina Elisabeth Bøe
Aursnes (Ulstein, Møre og Romsdal)
Kråke (200)
Grønnfink (30)
Storskarv (30)
Gråmåke (15)
Kjøttmeis (15)
Blåmeis (10)
Granmeis (10)
Løvmeis (10)
Dompap (5)
Fuglekonge (5)
Grankorsnebb (5)
Gråhegre (5)
Havørn (5)
Rødvingetrost (5)
Siland (5)
Svartbak (5)
Svartmeis (5)
Gråtrost (3)
Alkekonge (2)
Kattugle (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Skjære (2)
Toppmeis (2)
Flaggspett (1)
Gråspett (1)
Horndykker (1)
Hønsehauk (1)
Nøtteskrike (1)
Rugde (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
29.01.2012
Astrid Hagelund
Kirkenes og Jarfjord (Sør-Varanger, Finnmark)
Gråsisik (12)
Dompap (8)
Granmeis (4)
Kjøttmeis (3)
Havelle (2)
Kråke (2)
Lappmeis (2)
Polarsisik (2)
Storskarv (2)
Nøtteskrike (1)
Skjære (1)
Storlom (1)
Teist (1)
 
Dyreobservasjoner
12.12.2011
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Telavåg (Sund, Hordaland)
Alke (Alca torda)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Ravn (Corvus corax)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Havørn (Haliaeetus albicilla)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Gråspett (Picus canus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Når kommer våren?
07.12.2011
tor arnesen
Spornes (Arendal, Aust-Agder)
06.12.2011 Ankomst alkekonge
 
Dyreobservasjoner
27.11.2011
Frede Thorsheim
Sotra (Fjell, Hordaland)
Alkekonge (Alle alle)
Når kommer våren?
08.05.2011
Erik Imerslund
Oldereidet (Porsanger, Finnmark)
07.05.2011 Ankomst teist
07.05.2011 Ankomst enkeltbekkasin
 
Når kommer våren?
09.02.2011
Knut Gamst
Fjæreområde i Kviby (Alta, Finnmark)
09.02.2011 Ankomst gråmåke
09.02.2011 Ankomst svartbak
09.02.2011 Ankomst teist
 
Fugler ved foringsplassen
30.01.2011
Astrid Hagelund
Kirkenes og Jarfjord (Sør-Varanger, Finnmark)
Dompap (7)
Granmeis (5)
Kråke (4)
Gråsisik (3)
Kjøttmeis (3)
Havelle (2)
Skjære (2)
Lappmeis (1)
Teist (1)
 
Når kommer våren?
26.01.2011
utsira fuglestasjon
utsira (Utsira, Rogaland)
01.01.2011 Ankomst bokfink
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst bokfink
12.01.2011 Ankomst vipe
03.01.2011 Ankomst stær
01.01.2011 Ankomst gråsisik
01.01.2011 Ankomst grønnfink
01.01.2011 Ankomst blåmeis
05.01.2011 Ankomst fiskemåke
01.01.2011 Ankomst grågås
02.01.2011 Ankomst gråhegre
02.01.2011 Ankomst gråtrost
02.01.2011 Ankomst havelle
01.01.2011 Ankomst havhest
02.01.2011 Ankomst heipiplerke
01.01.2011 Ankomst kjøttmeis
01.01.2011 Ankomst kråke
01.01.2011 Ankomst ravn
01.01.2011 Ankomst skjærpiplerke
01.01.2011 Ankomst gråmåke
01.01.2011 Ankomst svarttrost
01.01.2011 Ankomst svartbak
01.01.2011 Ankomst rødstrupe
01.01.2011 Ankomst ærfugl
01.01.2011 Ankomst knoppsvane
01.01.2011 Ankomst sangsvane
24.01.2011 Ankomst gulspurv
02.01.2011 Ankomst toppskarv
09.01.2011 Ankomst teist
08.01.2011 Ankomst stokkand
21.01.2011 Ankomst måltrost
10.01.2011 Ankomst rødvingetrost
22.01.2011 Ankomst vandrefalk
22.01.2011 Ankomst storskarv
12.01.2011 Ankomst sidensvans
12.01.2011 Ankomst gjerdesmett
04.01.2011 Ankomst bjørkefink
 
Dyreobservasjoner
27.12.2010
John Skartveit
Vignesholmane (Finnøy, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)
Kvinand (Bucephala clangula)
Teist (Cepphus grylle)
Havelle (Clangula hyemalis)
Ravn (Corvus corax)
Kråke (Corvus cornix)
Knoppsvane (Cygnus olor)
Islom (Gavia immer)
Gråmåke (Larus argentatus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Svartand (Melanitta nigra)
Siland (Mergus serrator)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Steinkobbe (Phoca vitulina)
Ærfugl (Somateria mollissima)
««første 61-75 av 90 siste»»