Familie: Snipefamilien (Scolopacidae)

Når kommer våren?
12.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
28.04.2004 Ankomst svarthalespove
10.03.2004 Ankomst snøspurv
06.04.2004 Ankomst tornirisk
17.04.2004 Ankomst skjeand
27.04.2004 Ankomst småspove
17.04.2004 Ankomst stjertand
17.04.2004 Ankomst låvesvale
14.03.2004 Ankomst krikkand
26.04.2004 Ankomst lappspove
21.04.2004 Ankomst løvsanger
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Austrheim (Austrheim, Vestland)
16.03.2004 Ankomst enkeltbekkasin
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Hiskjo (Bømlo, Vestland)
01.04.2002 Ankomst rødstilk
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Rogdaberg (Ullensvang, Vestland)
19.03.2002 Ankomst rugde
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Haukelandsvatnet (Bergen, Vestland)
26.03.2002 Ankomst enkeltbekkasin
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Sandvin (Ullensvang, Vestland)
07.03.2002 Ankomst krikkand
04.04.2002 Ankomst fjellvåk
10.03.2002 Ankomst tårnfalk
04.04.2002 Ankomst dvergfalk
01.05.2002 Ankomst strandsnipe
13.05.2002 Ankomst gulsanger
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
10.03.2002 Ankomst gravand
23.02.2002 Ankomst tjeld
09.05.2002 Ankomst grønnstilk
26.03.2002 Ankomst brunnakke
11.05.2002 Ankomst fjellerke
01.03.2002 Ankomst sandlo
10.05.2002 Ankomst brushane
14.03.2002 Ankomst skjærpiplerke
12.05.2002 Ankomst gulerle
06.04.2002 Ankomst steinskvett
04.04.2002 Ankomst bergirisk
23.03.2002 Ankomst tornirisk
14.03.2002 Ankomst sivspurv
24.02.2002 Ankomst snøspurv
06.02.2002 Ankomst vipe
19.03.2002 Ankomst heilo
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Fedje (Fedje, Vestland)
29.03.2002 Ankomst myrsnipe
30.04.2002 Ankomst rødnebbterne
25.04.2002 Ankomst trepiplerke
08.04.2002 Ankomst lappspurv
25.04.2002 Ankomst hvitkinngås
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Skogsøy (Øygarden, Vestland)
28.02.2002 Ankomst storspove
27.04.2002 Ankomst tyvjo
Når kommer våren?
11.02.2005
NOF Hordaland
Prestegardsmoen (Voss, Vestland)
06.06.2004 Ankomst gulsanger
29.04.2002 Ankomst gluttsnipe
17.04.2002 Ankomst skogsnipe
23.05.2004 Ankomst temmincksnipe
22.05.2004 Ankomst gulsanger
16.04.2002 Ankomst småspove
Når kommer våren?
10.02.2005
NOF Hordaland
Hiskjo (Bømlo, Vestland)
23.04.2004 Ankomst gluttsnipe
Når kommer våren?
10.02.2005
NOF Hordaland
Herdla (Askøy, Vestland)
17.04.2004 Ankomst fiskeørn
21.04.2004 Ankomst fjellerke
17.04.2004 Ankomst brunnakke
04.05.2004 Ankomst grønnstilk
13.02.2004 Ankomst gravand
Fugleliv langs kyst og vatn
19.06.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Linerle (Motacilla alba)
Skjære (Pica pica)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
23.03.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Rugde (Scolopax rusticola)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
19.07.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 1606-1620 av 1629 siste»»