Familie: Tjeldfamilien (Haematopodidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2000
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Linerle (Motacilla alba)
Stær (Sturnus vulgaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.06.1990
Bryne vidaregåande skule
Longvatnet (Time, Rogaland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Svane (Cygnus sp.)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
««første 1801-1802 av 1802