Familie: Tjeldfamilien (Haematopodidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
19.06.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Linerle (Motacilla alba)
Skjære (Pica pica)
Rødstilk (Tringa totanus)
Fugleliv langs kyst og vatn
17.06.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.06.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Linerle (Motacilla alba)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.06.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
24.04.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Fugleliv langs kyst og vatn
05.04.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Svartbak (Larus marinus)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.04.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Fugleliv langs kyst og vatn
01.04.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Siland (Mergus serrator)
Stær (Sturnus vulgaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
23.03.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
21.03.2004
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Måkefamilien (Laridae)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
07.07.2004
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Linerle (Motacilla alba)
Spettmeis (Sitta europaea)
Rødstilk (Tringa totanus)
Når kommer våren?
17.06.2004
Framnes Kristne vidaregåande skule
Norheimsund (Kvam, Vestland)
13.04.2004 Ankomst linerle
01.05.2004 Ankomst låvesvale
28.04.2004 Ankomst bokfink
09.04.2004 Ankomst jernspurv
01.05.2004 Ankomst løvsanger
02.05.2004 Ankomst munk
01.05.2004 Ankomst rødstilk
16.03.2004 Ankomst stær
02.05.2004 Ankomst svarthvit fluesnapper
09.03.2004 Ankomst tjeld
12.03.2004 Ankomst vipe
20.05.2004 Ankomst gransanger
Fugleliv langs kyst og vatn
09.06.2004
Nyborg skole
Øysand (Melhus, Trøndelag)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Sanglerke (Alauda arvensis)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Gulspurv (Emberiza citrinella)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Laksand (Mergus merganser)
Siland (Mergus serrator)
Storspove (Numenius arquata)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gluttsnipe (Tringa nebularia)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Når kommer våren?
27.05.2004
Stig Fasting
Moldtustranda (Herøy, Møre og Romsdal)
23.03.2004 Bladsprett (musøre) bjørk
20.04.2004 Ankomst linerle
23.03.2004 Blomstring selje
01.04.2004 Blomstring osp
01.04.2004 Blomstring rogn
01.04.2004 Blomstring hegg
01.04.2004 Blomstring hvitveis
18.04.2004 Blomstring kusymre
05.03.2004 Blomstring hestehov
10.03.2004 Ankomst tjeld
12.03.2004 Ankomst vipe
03.04.2004 Ankomst stær
12.03.2004 Blomstring løvetannslekta
31.03.2004 Voksenstadiet humler
Når kommer våren?
18.05.2004
Byrknes skule
Byrknes (Gulen, Vestland)
08.04.2004 Ankomst tjeld
01.05.2004 Ankomst gjøk
06.04.2004 Ankomst heipiplerke
01.05.2004 Ankomst linerle
08.04.2004 Ankomst steinskvett
08.05.2004 Ankomst rødnebbterne
««første 1786-1800 av 1806 siste»»