Familie: Andefamilien (Anatidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
01.03.2003
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleliv langs kyst og vatn
18.09.2003
Stasjonsfjellet skole
Langvannet (Lørenskog, Akershus)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kanadagås (Branta canadensis)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)
Skjære (Pica pica)
Når kommer våren?
16.09.2003
Rogne skule
Rogne (Øystre Slidre, Oppland)
29.04.2003 Bladsprett (musøre) hegg
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
20.03.2003 Ankomst linerle
20.05.2003 Blomstring markjordbær
23.04.2003 Ankomst heilo
11.05.2003 Ankomst spettmeis
15.05.2003 Ankomst heipiplerke
17.05.2003 Ankomst taksvale
20.05.2003 Ankomst sanglerke
21.05.2003 Ankomst møller
28.05.2003 Ankomst seilerfamilien
19.05.2003 Bladsprett (musøre) bjørk
23.03.2003 Ankomst linerle
25.03.2003 Blomstring vårpengeurt
07.04.2003 Blomstring fiolslekta
21.04.2003 Blomstring løvetannslekta
13.05.2003 Blomstring vinterkarse
20.04.2003 Ankomst trane
21.05.2003 Ankomst låvesvale
02.06.2003 Blomstring prestekrage
20.05.2003 Blomstring mureslekta
25.03.2003 Blomstring hestehov
05.05.2003 Blomstring soleieslekta
16.04.2003 Ankomst storspove
18.04.2003 Ankomst stær
14.05.2003 Ankomst steinskvett
21.05.2003 Ankomst hagesanger
31.05.2003 Bladsprett (musøre) syrin
29.03.2003 Ankomst bokfink
08.04.2003 Ankomst rødstrupe
29.03.2003 Ankomst svarttrost
08.05.2003 Ankomst buskskvett
21.05.2003 Ankomst låvesvale
15.04.2003 Ankomst rødvingetrost
21.05.2003 Ankomst gjøk
11.05.2003 Ankomst løvsanger
18.03.2003 Voksenstadiet neslesommerfugl
18.04.2003 Ankomst måltrost
10.04.2003 Ankomst ringdue
21.04.2003 Ankomst grågås
13.05.2003 Ankomst fluesnapperfamilien
14.05.2003 Ankomst jernspurv
18.04.2003 Ankomst ringtrost
25.03.2003 Voksenstadiet maur
02.06.2003 Blomstring hegg
25.03.2003 Ankomst svane
29.03.2003 Ankomst vipe
10.05.2003 Ankomst rødstjert
04.04.2003 Voksenstadiet marihøner
10.04.2003 Voksenstadiet humler
Fugleliv langs kyst og vatn
21.08.2003
Sunnylven skule
Helsetvatnet (Stranda, Møre og Romsdal)
And (Anatidae sp.)
Hegrefamilien (Ardeidae)
Svalefamilien (Hirundinidae)
Måker (Laridae sp.)
Gråspurv (Passer domesticus)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.09.2003
Nyborg skole
Øysand (Melhus, Sør-Trøndelag)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Grågås (Anser anser)
Heipiplerke (Anthus pratensis)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hvitkinngås (Branta leucopsis)
Kvinand (Bucephala clangula)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Sandlo (Charadrius hiaticula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Svartbak (Larus marinus)
Sjøorre (Melanitta fusca)
Siland (Mergus serrator)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Fugleliv langs kyst og vatn
19.08.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Linerle (Motacilla alba)
Gråspurv (Passer domesticus)
Buskskvett (Saxicola rubetra)
Fugleliv langs kyst og vatn
12.06.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Kjøttmeis (Parus major)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
11.06.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Fiskemåke (Larus canus)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.06.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Gråspurv (Passer domesticus)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.2003
Elsfjord Oppvekstsenter skole
Hestneset (Hemnes, Nordland)
Andefamilien (Anatidae)
Gjøkfamilien (Cuculidae)
Lommer (Gaviiformes)
Måkefamilien (Laridae)
Spurvefugler (Passeriformes)
Snipefamilien (Scolopacidae)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.06.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.06.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.06.2003
Alversund skule
Fossevatna naturreservat (Lindås, Hordaland)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)
Krikkand (Anas crecca)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Gjøk (Cuculus canorus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Smålom (Gavia stellata)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Linerle (Motacilla alba)
Fugleliv langs kyst og vatn
28.05.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
23.05.2003
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Sogn og Fjordane)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Skjære (Pica pica)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 3526-3537 av 3537