Familie: Hegrefamilien (Ardeidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
24.04.2007
Sunnylven skule
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Når kommer våren?
23.04.2007
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Løkken (Meldal, Sør-Trøndelag)
19.04.2007 Ankomst gråhegre
Når kommer våren?
18.04.2007
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms)
01.01.2007 Ankomst gråhegre
Når kommer våren?
14.04.2007
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Hedmark)
13.04.2007 Ankomst gråhegre
14.04.2007 Ankomst gjerdesmett
Når kommer våren?
12.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Nøtterøy, Vestfold)
08.03.2007 Blomstring hassel
12.03.2007 Ankomst tjeld
12.03.2007 Ankomst gravand
09.03.2007 Ankomst sanglerke
20.02.2007 Ankomst stokkand
23.02.2007 Ankomst knoppsvane
12.03.2007 Ankomst fiskemåke
12.03.2007 Ankomst gråhegre
12.03.2007 Ankomst grågås
12.03.2007 Ankomst kanadagås
12.03.2007 Blomstring osp
Fugler ved foringsplassen
01.12.2004
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (75)
Gråhegre (25)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (17)
Gråmåke (12)
Grønnfink (7)
Blåmeis (4)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.11.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (70)
Gråhegre (12)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
09.05.2006
Fjell ungdomsskule
Hagenes kai (Fjell, Hordaland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)
Dyreobservasjoner
04.05.2006
Alversund skule
Fossevatna naturreservat (Lindås, Hordaland)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Toppand (Aythya fuligula)
Kvinand (Bucephala clangula)
Fugleliv langs kyst og vatn
17.04.2006
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stjertand (Anas acuta)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Fugleliv langs kyst og vatn
12.04.2006
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stjertand (Anas acuta)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugler ved foringsplassen
04.03.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (15)
Gråspurv (10)
Gråmåke (9)
Stær (7)
Svarttrost (6)
Grønnfink (4)
Kjøttmeis (4)
Gråhegre (3)
Løvmeis (3)
Blåmeis (2)
Spettmeis (2)
Rødstrupe (1)
Fugler ved foringsplassen
01.02.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (80)
Kjøttmeis (10)
Svarttrost (9)
Gråspurv (8)
Grønnfink (7)
Gråmåke (5)
Blåmeis (4)
Rødvingetrost (3)
Gråhegre (2)
Løvmeis (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Flaggspett (1)
Rødstrupe (1)
Trekryper (1)
Fugler ved foringsplassen
18.12.2005
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Lindås, Hordaland)
Kråke (25)
Gråspurv (15)
Kjøttmeis (7)
Svarttrost (7)
Grønnfink (5)
Blåmeis (4)
Gråmåke (4)
Gråhegre (3)
Løvmeis (3)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Fugleliv langs kyst og vatn
04.09.2005
Fjell ungdomsskule
vikane (Fjell, Hordaland)
Skjærpiplerke (Anthus petrosus)
Gråhegre (Ardea cinerea)
««første 916-922 av 922