Familie: Hegrefamilien (Ardeidae)

Fugleliv langs kyst og vatn
18.06.2007
Bergen Kristne grunnskole
Herdla (Askøy, Vestland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Bergirisk (Carduelis flavirostris)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Svartbak (Larus marinus)
Toppmeis (Lophophanes cristatus)
Linerle (Motacilla alba)
Steinskvett (Oenanthe oenanthe)
Gråspurv (Passer domesticus)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Svarttrost (Turdus merula)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
06.06.2007
Åstveit skole
Åstveitvannet (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
07.06.2007
Sund ungdomsskule
Hytteområde i Austefjorden (Øygarden, Vestland)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
 
Fugleliv langs kyst og vatn
09.05.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Vipe (Vanellus vanellus)
 
Når kommer våren?
06.05.2007
Anne Margrethe Sveian
Holtvatna naturreservat (Midtre Gauldal, Trøndelag)
11.04.2007 Ankomst linerle
01.04.2007 Ankomst bokfink
29.04.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
23.03.2007 Ankomst stær
29.04.2007 Ankomst brunnakke
12.04.2007 Ankomst trane
26.04.2007 Ankomst gråhegre
31.03.2007 Ankomst ringdue
15.04.2007 Ankomst stokkand
15.04.2007 Ankomst kvinand
24.04.2007 Ankomst storspove
23.04.2007 Ankomst krikkand
23.04.2007 Ankomst laksand
23.04.2007 Ankomst rødvingetrost
08.04.2007 Ankomst rødstrupe
06.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
23.04.2007 Ankomst gransanger
30.04.2007 Ankomst måltrost
06.05.2007 Ankomst gluttsnipe
29.04.2007 Ankomst toppand
26.04.2007 Ankomst rødstilk
01.05.2007 Ankomst heilo
23.04.2007 Ankomst løvsanger
 
Fugleliv langs kyst og vatn
03.05.2007
Skolelaboratoriet i realfag, UiB
Myravatnet (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Toppand (Aythya fuligula)
Brunsisik (Carduelis cabaret)
Grønnfink (Carduelis chloris)
Ringdue (Columba palumbus)
Kråke (Corvus cornix)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Rødstrupe (Erithacus rubecula)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Jernspurv (Prunella modularis)
Munk (Sylvia atricapilla)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Svarttrost (Turdus merula)
Måltrost (Turdus philomelos)
Gråtrost (Turdus pilaris)
Når kommer våren?
03.05.2007
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
02.05.2007 Ankomst gråhegre
02.05.2007 Ankomst steinskvett
03.05.2007 Ankomst horndykker
02.05.2007 Voksenstadiet humler
 
Når kommer våren?
01.05.2007
Olaf Hunsdal
Melsvik (Alta, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
30.04.2007 Ankomst gravand
28.04.2007 Ankomst gråhegre
 
Fugleliv langs kyst og vatn
24.04.2007
Sunnylven skule
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Ærfugl (Somateria mollissima)
 
Når kommer våren?
23.04.2007
Meldal Ungdomsskole/løkken barneskole
Løkken (Orkland, Trøndelag)
19.04.2007 Ankomst gråhegre
 
Når kommer våren?
18.04.2007
Olaf Hunsdal
Kjøllefjord / Sekkemo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
01.01.2007 Ankomst gråhegre
 
Når kommer våren?
14.04.2007
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
13.04.2007 Ankomst gråhegre
14.04.2007 Ankomst gjerdesmett
 
Når kommer våren?
12.03.2007
Magne Flåten
Kaldnes (Færder, Vestfold og Telemark)
08.03.2007 Blomstring hassel
12.03.2007 Ankomst tjeld
12.03.2007 Ankomst gravand
09.03.2007 Ankomst sanglerke
20.02.2007 Ankomst stokkand
23.02.2007 Ankomst knoppsvane
12.03.2007 Ankomst fiskemåke
12.03.2007 Ankomst gråhegre
12.03.2007 Ankomst grågås
12.03.2007 Ankomst kanadagås
12.03.2007 Blomstring osp
 
Fugler ved foringsplassen
01.12.2004
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Alver, Vestland)
Kråke (75)
Gråhegre (25)
Gråspurv (20)
Kjøttmeis (17)
Gråmåke (12)
Grønnfink (7)
Blåmeis (4)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Munk (1)
Rødstrupe (1)
Stillits (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.11.2006
Anders Bjordal
Nedre Tveiten (Alver, Vestland)
Kråke (70)
Gråhegre (12)
Gråspurv (10)
Kjøttmeis (7)
Grønnfink (5)
Gråmåke (3)
Blåmeis (2)
Løvmeis (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
 
««første 916-922 av 922