Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)

 • Fjæreplytt (Calidris maritima) Laila Pettersen (08.04.2012)
 • Fjæreplytt (Calidris maritima) Laila Pettersen (08.04.2012)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Truls Finstad (03.05.2012)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frode Falkenberg (08.05.2012)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Sigurd Skjelmo (02.04.2012)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Trine Møller (10.03.2012)
 • Alke (Alca torda) Frode Falkenberg (12.12.2011)
 • Alke (Alca torda) Frode Falkenberg (12.12.2011)
 • Alkekonge (Alle alle) Frede Thorsheim (27.11.2011)
 • Alkekonge (Alle alle) Kart i skolen (27.11.2011)
 • Alkekonge (Alle alle) Frede Thorsheim (27.11.2011)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Frank Vaaden (17.04.2011)
 • Storspove (Numenius arquata) Frank Vaaden (17.04.2011)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Sigurd Skjelmo (03.04.2011)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Sigurd Skjelmo (03.04.2011)
 • Fiskemåke (Larus canus) bård johan olsen (30.03.2011)
 • Fiskemåke (Larus canus) bård johan olsen (21.04.2011)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Arnhild Øien (18.03.2011)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Pascale Baudonnel (12.01.2011)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Anne-Heidi B. Vestby (30.01.2011)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Anne-Heidi B. Vestby (30.01.2011)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Pascale Baudonnel (12.01.2011)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (20.03.2010)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) (20.03.2010)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Arne Geir Trædal
 • Gråmåke (Larus argentatus) Tor A. Kallager (31.01.2010)
 • Gråmåke (Larus argentatus) E.A.Tvergrov (31.01.2010)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Eli Anne Tvergrov (30.01.2010)
 • Boltit (Charadrius morinellus) Frode Falkenberg (22.07.2008)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Pascale Baudonnel (08.05.2008)
 • Makrellterne (Sterna hirundo) Thoralf Gjuvsland (04.05.2008)
 • Terner (Sternidae sp.) Pascale Baudonnel (01.05.2008)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Pascale Baudonnel (01.05.2008)
 • Fiskemåke (Larus canus) Pascale Baudonnel (10.06.2006)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Pascale Baudonnel (21.05.2007)
 • Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) Johnny Leo Johansen (14.03.2008)
 • Vipe (Vanellus vanellus) tommy riise (02.04.2008)
 • Vipe (Vanellus vanellus) tommy riise (03.04.2008)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Tore Gryting Andersen (01.03.2008)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Kjell Hjelle (20.03.2008)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Thoralf Gjuvsland (08.03.2008)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus) Steinar Bauge (03.03.2008)
 • Vipe (Vanellus vanellus) Odd Agnar Hov (21.03.2007)
 • Fiskemåke (Larus canus) Martin Nygaard (29.06.2006)
 • Fiskemåke (Larus canus) Øyvind 9b (29.06.2006)
 • Fiskemåke (Larus canus) Øyvind 9b (29.06.2006)
 • Fiskemåke (Larus canus) Øyvind 9b (29.06.2006)
 • Fiskemåke (Larus canus) Øyvind. W (29.06.2006)