Hopp til hovedinnhold

Orden: Andefugler (Anseriformes)

Når kommer våren?
28.04.2005
NOF Hordaland
Sævarhagsvikjo (Stord, Vestland)
26.04.2005 Ankomst kortnebbgås
Fugleliv langs kyst og vatn
28.04.2005
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Kråke (Corvus cornix)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Rødstilk (Tringa totanus)
Rødvingetrost (Turdus iliacus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Dyreobservasjoner
24.04.2005
NOF Hordaland
Solheimsvatnet (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Kråke (Corvus cornix)
Fiskemåke (Larus canus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Skjære (Pica pica)
Gjerdesmett (Troglodytes troglodytes)
Når kommer våren?
19.04.2005
NOF Hordaland
Kollsnes (Øygarden, Vestland)
18.04.2005 Ankomst kortnebbgås
Når kommer våren?
19.04.2005
Tylldalen skole
Tylldalen (Tynset, Innlandet)
19.04.2005 Ankomst rugde
16.04.2005 Ankomst grågås
Fugleliv langs kyst og vatn
17.04.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Toppand (Aythya fuligula)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Linerle (Motacilla alba)
Ærfugl (Somateria mollissima)
Når kommer våren?
17.04.2005
NOF Hordaland
Nedre Økland (Stord, Vestland)
16.04.2005 Ankomst grågås
Fugleliv langs kyst og vatn
15.04.2005
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Gråspurv (Passer domesticus)
Svarttrost (Turdus merula)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
10.04.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Fugleliv langs kyst og vatn
03.04.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Skjære (Pica pica)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
02.04.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Gråmåke (Larus argentatus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleliv langs kyst og vatn
27.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Svartbak (Larus marinus)
Siland (Mergus serrator)
Storspove (Numenius arquata)
Skjære (Pica pica)
Fugleliv langs kyst og vatn
25.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleliv langs kyst og vatn
24.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Laksand (Mergus merganser)
Skjære (Pica pica)
Stær (Sturnus vulgaris)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
23.03.2005
NOF Møre og Romsdal
Korsbrekkeosen (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Kvinand (Bucephala clangula)
Kråke (Corvus cornix)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Siland (Mergus serrator)
Skjære (Pica pica)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 4 486 - 4 500 av 4 523 siste»»