Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold) 
Laksand (Mergus merganser)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Stokkand (Anas platyrhynchos)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Kanadagås (Branta canadensis)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold) 
Fiskemåke (Larus canus)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Makrellterne (Sterna hirundo)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold) 
Fiskemåke (Larus canus)10.06.199310.06.1993Kolbjørnviksjøen (Marker, Østfold) 
Kråke (Corvus cornix)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Skjære (Pica pica)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Ringdue (Columba palumbus)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus) 
Brushane (Calidris pugnax)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Tårnseiler (Apus apus)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Toppand (Aythya fuligula)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Gråmåke (Larus argentatus)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Tringa sp.03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)Artsdatabanken logo
Tjeld (Haematopus ostralegus)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)Artsdatabanken logo
Smålom (Gavia stellata)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)Artsdatabanken logo
Gråhegre (Ardea cinerea)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland)Artsdatabanken logo
Snipe (Scolopacidae sp.)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Granmeis (Poecile montanus)03.06.199303.06.1993Kvitblikkvannet (Fauske, Nordland) 
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)01.06.199301.06.1993Frøylandsvatnet (Time, Rogaland) 
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)27.05.199327.05.1993Fløyta (Eidsvoll, Akershus)Artsdatabanken logo
Terner (Sternidae sp.)27.05.199327.05.1993Fløyta (Eidsvoll, Akershus) 
Rugde (Scolopax rusticola)27.05.199327.05.1993Fløyta (Eidsvoll, Akershus)Artsdatabanken logo
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)27.05.199327.05.1993Fløyta (Eidsvoll, Akershus)Artsdatabanken logo
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)27.05.199327.05.1993Fløyta (Eidsvoll, Akershus)Artsdatabanken logo
Vipe (Vanellus vanellus)19.03.200302.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Svarttrost (Turdus merula)19.03.200311.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Gråtrost (Turdus pilaris)19.03.200323.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Stær (Sturnus vulgaris)19.03.200330.03.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Bokfink (Fringilla coelebs)19.03.200302.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Rødvingetrost (Turdus iliacus)19.03.200323.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Gransanger (Phylloscopus collybita)19.03.200323.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Rødstrupe (Erithacus rubecula)19.03.200323.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Linerle (Motacilla alba)19.03.200325.04.1993Grindal (Rennebu, Sør-Trøndelag) 
Grønnfink (Carduelis chloris)24.01.200517.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Kjøttmeis (Parus major)24.01.200517.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Grønnfink (Carduelis chloris)24.01.200508.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Granmeis (Poecile montanus)24.01.200508.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Kjøttmeis (Parus major)24.01.200508.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Orrfugl (Tetrao tetrix)26.01.200508.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Orrfugl (Tetrao tetrix)26.01.200508.04.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Kjøttmeis (Parus major)24.01.200513.03.1993Movik, Eiabu (Tromsø, Troms)Artsdatabanken logo
Skjære (Pica pica)19.02.201128.01.1993Dunserudstupet (Øvre Eiker, Buskerud)Artsdatabanken logo
Spettmeis (Sitta europaea)19.02.201128.01.1993Dunserudstupet (Øvre Eiker, Buskerud)Artsdatabanken logo
Spurvehauk (Accipiter nisus)19.02.201128.01.1993Dunserudstupet (Øvre Eiker, Buskerud)Artsdatabanken logo
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)19.02.201128.01.1993Dunserudstupet (Øvre Eiker, Buskerud)Artsdatabanken logo
Dompap (Pyrrhula pyrrhula)19.02.201128.01.1993Dunserudstupet (Øvre Eiker, Buskerud)Artsdatabanken logo