Art: Fiskeørn (Pandion haliaetus)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
20181222
20041111
20051313
20061212
20191444
20171111
19891333
20021111
20071122
20081333
20091222
20131112
20141111
20201112
20101222
20161111
19941111
Totalt alle år1272333