Art: Fiskeørn (Pandion haliaetus)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
19891333
20191444
20041111
20051313
20061212
20071122
20141111
20161111
20171111
20181222
20021111
20081333
20091222
20131112
20201112
20101222
19941111
Totalt alle år1272333