Art: Fiskeørn (Pandion haliaetus)

ÅrArter/grupperLokaliteterDeltakereObservasjoner
19891333
20181111
20021111
20041111
20051313
20061212
20071122
20091111
20131112
20191444
20171111
20081333
20141111
20201112
20101222
20161111
19941111
Totalt alle år1252131