Underart: Sibirsk hagenøkleblom (Primula elatior subsp. pallasii)

Fremmedartslista 2018: Ingen kjent risiko

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nøkleblomfamilien (Primulaceae)
Slekt      Nøkleblomslekta (Primula)
Art       Hagenøkleblom (Primula elatior)
Underart        Sibirsk hagenøkleblom (Primula elatior subsp. pallasii)