Underart: Bakkeføllblom (Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis)

Andre navn: bakkefølblom, følblom, føllblom, vanleg følblom, vanlig føllblom

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt      Føllblomslekta (Scorzoneroides)
Art       Føllblom (Scorzoneroides autumnalis)
Underart        Bakkeføllblom (Scorzoneroides autumnalis subsp. autumnalis)