Artstre

  • Grønlandsmåke (Larus glaucoides) Frode Falkenberg (20.04.2012)
  • Havsule (Morus bassana) Frode Falkenberg (14.05.2013)
  • Grønnspett (Picus viridis) Roar Solheim
  • Makrellterne (Sterna hirundo) Frode Falkenberg (21.05.2005)
  • Fossekall (Cinclus cinclus) Frode Falkenberg (06.03.2006)
  • Kongeørn (Aquila chrysaetos) Frode Falkenberg (22.04.2006)
  • Ravn (Corvus corax) Frode Falkenberg (23.03.2013)
  • Kaie (Corvus monedula) Frode Falkenberg (04.06.2006)
  • Rødvingetrost (Turdus iliacus) Frode Falkenberg
  • Grønnfink (Carduelis chloris) Frode Falkenberg (23.11.2015)